Despre noi

Colegiul Medicilor Stomatologi din Sibiu este organism profesional în domeniul autorizării, controlului și supravegherii profesiei de medic dentist.

Colegiul Medicilor Stomatologi din România, denumit în continuare CMSR, se organizează și funcționează în baza titlului XIII din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 95/2006, ca organism profesional, apolitic, fără scop lucrativ, de drept public, având ca principal obiect de activitate apărarea, autorizarea, controlul și supravegherea exercitării profesiei de medic stomatolog pe teritoriul României, ca profesie liberală, de practică publică autorizată, precum și aplicarea unitară a legilor și regulamentelor care organizează și reglementează exercițiul profesiei.

Colegiul Medicilor Stomatologi din România este autonom în raport cu orice autoritate publică sau persoană juridică de drept privat și își exercită atribuțiile fără posibilitatea vreunei imixtiuni.

CMSR are autonomie instituțională în domeniul său de competență, normativ și jurisdicțional profesional.

Membrii BEX Colegiul Medicilor Stomatologi Sibiu 2023 - 2027

NR.NUMEPRENUMEFUNCTIE
1Dr. AndronicAndreiPREȘEDINTE
2Dr. ScorțescuMihai
VICEPRESEDINTE
3Dr. DucaOctavianVICEPRESEDINTE
4Dr. MicuMihaiSECRETAR
5Dr. Smărăndoiu MariusTREZORIER

Consiliul Judetean Colegiul Medicilor Stomatologi Sibiu

NR.NUMEPRENUME
1Dr. ANDRONICANDREI
2Dr. FRĂȚILĂANCA MARIA
3Dr. SMARANDOIUMARIUS
4Dr. ȘTEFLAURA
5Dr. DUCAVASILE OCTAVIAN
6Dr. MICUMIHAI LIVIU
7Dr. SCORTESCUMIHAI ALEXANDRU
8Dr. FLEACĂANCA LAURA
9Dr. BLAGAADRIAN
10Dr. STETIUMIRCEA
11Dr. BLAGALONGIN LUCIAN
12Dr. PARAU ADRIAN
13Dr. BOGDANALEXANDRU SEVER

Contactează-ne chiar acum pentru mai multe informații!

1 + 4 =

CMS Sibiu

CMS SIBIU

Colegiul Medicilor Stomatologi Sibiu

Str. Cetății nr. 24, Sibiu, 550160, jud. Sibiu

Cod fiscal: 17080462

Cont bancar:
RO86BREL170034346RO11001
Deschis la Libra Bank Sibiu

© 2021 CMS Sibiu

DATE CONTACT

Telefon: 0269 210704

Email: cmdsibiu@gmail.com

Orar cu publicul:
L.-V. de la 09.00-15.00