Legislatie

Cele mai importante reglementări legislative
Pentru o informare completă, vă recomandăm să consultați website-ul cmdr.ro

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Colegiului Medicilor Stomatologi din România, Text consolidat la data de 17.03.2020  descarcă aici

Codul deontologic al medicului dentist, 2010  descarcă aici

Regulamentul comisiilor de disciplină. Text consolidat la data de 17.03.2020 descarcă aici

Ordonanță de urgență  pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/ 2006 ( asistență medicală profilactică și curativă prin utilizarea serviciilor de telemedicină), Nr. 196/ 18.11.2020, Emitent: Guvernul României

 Ordin privind aprobarea Planului naţional de măsuri pentru eliminarea treptată a utilizării amalgamului dentar , Nr. 1916/ 19.12.2019, Emitent: Ministerul Sănătății

 Ordin pentru aprobarea Procedurii  privind cerinţele de eliberare a avizelor pentru programele de pregătire în protecţie radiologică, nr. 14/ 18.01.2018, Emitent: Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare

 Ordinul privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 482/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a titlului XV “Răspunderea civilă a personalului medical şi a furnizorului de produse şi servicii medicale, sanitare şi farmaceutice” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, nr. 1.411/ 12.12.2016, Emitent: Ministerul Sănătății

Ordin privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003, nr. 1.410/ 12.12.2016. Emitent: Ministerul Sănătății

Ordin pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de lucru şi interpretare pentru testele de evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie şi dezinfecţie, procedurilor recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează să fie tratat şi a metodelor de evaluare a derulării şi eficienţei procesului de sterilizare, Nr. 916 din 19.08.2016, Emitent: Ministerul Sănătății  

  Ordin pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitati medicale si a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza nationala de date privind deseurile rezultate din activitati medicale, Nr. 1.226 din 3.12.2013, Emitent: Ministerul Sănătății  

  Ordin privind controlul prin verificare periodică a dispozitivelor medicale puse în funcțiune și aflate în utilizare, Nr. 44 din 23.01.2013, Emitent: Ministerul Sănătății

Ordin pentru aprobarea Normelor privind structura functională a cabinetelor medicale și de medicină dentară, Nr. 1338 din 31.07.2007, Emitent: Ministerul Sănătății Publice

Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind înființarea, organizarea și funcționarea cabinetelor medicale,Nr. 153 din 26.02.2003, Emitent: Ministerul Sănătății și Familiei

Ordonanța Guvernului privind organizarea și funcționarea cabinetelor medicale, Nr. 124/1998, republicată, Emitent: Guvernul României

Legea privind drepturilor pacientului, Nr. 46/ 21.01.2003, Emitent: Parlamentul României

Contactează-ne chiar acum pentru mai multe informații!

1 + 5 =

CMS Sibiu

CMS SIBIU

Colegiul Medicilor Stomatologi Sibiu

Str. Cetății nr. 24, Sibiu, 550160, jud. Sibiu

Cod fiscal: 17080462

Cont bancar:
RO86BREL170034346RO11001
Deschis la Libra Bank Sibiu

© 2021 CMS Sibiu

DATE CONTACT

Telefon: 0269 210704

Email: cmdsibiu@gmail.com

Orar cu publicul:
L.-V. de la 09.00-15.00