Educatie Medicala Continua

Educație medicală continuă și informare în domeniul științelor medicale

Ce este EMC? – extrase din Regulamentul EMC din 28/06/2014

Regulamete, decizii și mai multe informatii pe cmdr.ro »

Educația medicală continuă, denumită în continuare EMC, reprezintă totalitatea activităților planificate de pregătire teoretică și practică desfășurate de medicii dentiști în vederea dobândirii sau îmbunătățirii statusului profesional, nivelului de cunoștințe și aptitudini/deprinderi, în concordanță cu progresul științific și tehnologic din domeniul medicinii dentare, pentru creșterea calității actului medical în beneficiul asistenței medicale a pacientului.
Formele de EMC sunt cuantificate prin unități de creditare, denumite în continuare credite de EMC.
Medicii dentiști cu drept de liberă practică au obligația ca, în mod continuu și pe parcursul întregii perioade de activitate profesională, să urmeze forme de educație medicală continuă și să cumuleze numărul minim de credite stabilit de Consiliul național al Colegiului Medicilor Dentiști din România.
Punctajul profesional minim pe care trebuie să îl realizeze fiecare medic dentist este de 200 de credite de EMC pe parcursul a 5 ani, cu un minimum de 20 de credite /an pana in anul final de ciclu EMC.
Prin excepție, pentru medicii dentiști care au împlinit vârsta legală de pensionare prevăzută de lege, procedura evaluării se face anual, în baza cererii de prelungire a activității, punctajul profesional fiind de minimum 40 de credite de EMC realizate anual.
Nerealizarea numărului minim de credite de educație medicală continuă implică, conform legii, suspendarea dreptului de liberă practică până la îndeplinirea obligației prevăzute la alin.1
Verificarea punctajului profesional al medicului dentist se face anual de către colegiul teritorial în care acesta este înregistrat, cu ocazia avizării anuale a certificatului de membru al CMDR, și se menționează în fișa profesională.

Forme de EMC

CMDR creditează ca forme de EMC: formele de învățământ postuniversitar medical, formele de educație permanentă medicală, precum și manifestări și activități cu caracter științific.
Principalele manifestări științifice, activități cu caracter științific și forme de educație medicală permanentă constau în:
a) manifestări științifice reprezentate de: congrese, conferințe, simpozioane;
b) publicarea de articole științifice medicale în reviste cotate de Consiliul Național al Cercetării Științifice din Învățământul Superior (CNCSIS)/ISI;
c) publicarea de cărți, tratate, manuale, monografii, capitole de carte la edituri acreditate de CNCSIS;
d) cursuri de EMC teoretice și/sau demonstrații practice; demonstrațiile practice se creditează cu puncte de EMC doar dacă lectorul este acreditat de CMDR;
e) abonamente anuale la reviste medicale de specialitate acreditate de CNCSIS, reviste internaționale de specialitate, publicații naționale medicale și care sunt agreate de CMDR;
f) EMC la distanță.

Pentru o informare completă în privința EMC, consultați REGULAMENTUL de educație medicală continuă al Colegiului Medicilor Dentiști din România din 28/06/2014

Manifestări științifice organizate de către CMS Sibiu

ZMS 2022

Contactează-ne chiar acum pentru mai multe informații!

2 + 11 =

CMS Sibiu

CMS SIBIU

Colegiul Medicilor Stomatologi Sibiu

Str. Cetății nr. 24, Sibiu, 550160, jud. Sibiu

Cod fiscal: 17080462

Cont bancar:
RO86BREL170034346RO11001
Deschis la Libra Bank Sibiu

© 2021 CMS Sibiu

DATE CONTACT

Telefon: 0269 210704

Email: cmdsibiu@gmail.com

Orar cu publicul:
L.-V. de la 09.00-15.00